Program Liturgic

Duminica, 10:00 AM

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Parohia Sf. Stefan face parte din Arhiepiscopia Ortodoxa Romana in America si Canada sub arhipastorirea Arhiepiscopului Nicolae.

Parohia Sf. Stefan face parte din Protopopiatul de Mid-West, cu sediul in Cleveland, OH, sub pastorirea PC Protopop Ioan Gherman.